Banner
This stunning banner is included with Essentials WordPress theme!
9123456789(98)+
شریعتی ، ساختمان سفیران

یو مینگ پی (LEOH MING PEI)

من معتقدم معماری، هنر واقعیت گرایی است. برای رسیدن به هنر باید از پایه و اساس شروع کرد.

ال ام پی که در ۱۹۱۷ متولد شد،کارهای بساری از او بر جای مانده است از جمله هرم موزه لوور و ساختمان جان اف کندی. او در سال 1990 باز نشست شد اما به کار خود ادامه داد.